Polityka Prywatności i Cookies

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020


Informacja ogólna - od autorek

Same nie lubimy gdy ktoś zbiera nasze dane online, dlatego nasza strona nie używa żadnych zewnętrznych skryptów oraz plików cookie służących do szerokiego śledzenia Twojej aktywności w internecie takich jak Google Analytics, skrypty / pixele Facebook czy skrypty reklamowe. Staramy się ograniczyć zbierane dane do absolutnego możliwego minimum. Naszym celem jest wyczarowanie dla was pięknych wnętrz i na tym się skupiamy!


Rodzaj zbieranych danych, przetwarzanie i przekazywanie

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest: Teacup Studio, Izabela Bongart, Sandra Natusiewicz-Majak, Kaszubska 7A, Gdynia, Polska.


Strona teacup.studio nie zbiera i nie zapisuje danych osobowych w sposób automatyczny, z wyjątkiem danych zapisywanych w raportach serwerowych. Więcej informacji o raportach serwerowych znajdziesz sekcji "Raporty Serwerowe (logfiles) oraz dane zbierane przez hosta" poniżej.


Nie przekazujemy żadnych danych osobowych osobom i podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w której jest to niezbędne do wykonania usługi (np. w sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc podwykonawcy) oraz potwierdzone przez Administratora danych przed ich przekazaniem. 


Nie przetwarzamy także Twoich danych osobowych z wyjątkiem niezbędnych danych przesłanych do nas drogą elektroniczna, przekazanych bezpośrednio lub telefonicznie podczas realizacji zamówień lub oferowanych usług. Dotyczy to danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu oraz adres, który wymagany jest przy sporządzaniu umowy oraz wystawieniu rachunku lub faktury. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień lub usług.


Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób oczywisty przekazujesz nam swój adres e-mailowy oraz wszystkie inne dane, które zdecydujesz się zawrzeć w treści przesłanej wiadomości. Kontaktując się z nami, udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych. Wszystkie przesłane dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, choć przynajmniej część z nich jest niezbędna do prowadzenia korespondencji.

Gdy kontaktujesz się z nami, przetwarzamy Twoje dane w celu kontaktu z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane mogą być przetwarzane także po zakończeniu aktywnego kontaktu z nami w postaci zarchiwizowanej korespondencji. W tej sytuacji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane, które przekazywane są nam w związku z realizacją usług lub zamówień, przetwarzane są jedynie w celu realizacji takich usług lub zamówień zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu sporządzenia umowy oraz wystawienia rachunku lub faktury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wystawione rachunki i faktury możemy przechowywać w naszej dokumentacji księgowej, oraz, gdy jest to wymagane, także w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane związane z realizacją usług lub zamówień, które zostaną nam przekazane będą przetwarzane przez czas wymagany do realizacji usługi lub zamówienia, a następnie do czasu, w którym upływa termin przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych, jednak masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu lub zażądać usunięcia Twoich danych z naszej bazy danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mamy także obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W tej sytuacji nie możesz domagać się zaprzestania przetwarzania lub usunięcia Twoich danych osobowych. W szczególności, nie możesz sprzeciwić się lub domagać usunięcia Twoich danych zawartych w umowach, rachunkach lub fakturach.

Przekazane nam dane osobowe podlegają prawu do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

W każdym momencie możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Twoich danych osobowych jakie zgromadziliśmy, w tym historii korespondencji, oraz zadać nam pytanie odnośnie przetwarzania danych osobowych. Aby skontaktować się z nami, prześlij nam e-mail na adres hello@teacup.studio. Treść Twojej korespondencji z nami może być archiwizowana. Masz prawo do wglądu i żądania przekazania danych zawartych w zarchiwizowanej korespondencji oraz żądać jej usunięcia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy archiwizacja danych jest niezbędna i uzasadniona w związku z potencjalnymi roszczeniami - w tej sytuacji, nie możesz domagać się usunięcia zarchiwizowanych danych. 


Pliki cookies

Nic tak nie irytuje podczas przęglądania stron internetowych jak wszędobylskie banery, powiadomienia i inne "przeszkadzajki".

Strona teacup.studio nie używa plików cookies - dlatego nie mamy też irytujących banerów. 


Zawartość i serwisy zewnętrzne

Strona teacup.studio nie używa zawartości stron zewnętrznych, takich jak skrypty śledzące oraz usług serwisów zewnętrznych poza usługami firmy, na której serwerach strona oraz domena teacup.studio jest przechowywana lub "hostowana". Więcej informacji poniżej.


Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy podjęcie wszelkich starań i środków bezpieczeństwa aby zapewnić Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Raporty Serwerowe (logfiles) oraz dane zbierane przez hosta

Nasza strona hostowana jest na serwerach STRATO AG, z siedziba Pascalstraße 10, 10587 Berlin, Niemcy (host). Nasz host wymaga, aby miedzy innymi adresy IP odwiedzających nasza strone były zapisywane w raportach serwerowych (zwanymi także plikami dziennika). STRATO AG przechowuje zanonimizowane adresy IP i inne dane odwiedzających w celu wykrywania i zapobiegania atakom internetowym oraz w celach statystycznych.


Rodzaj danych zbieranych w raportach serwerowych, to między innymi:

Czas przechowywania danych:


Dane są przechowywane przez STRATO AG przez maksymalnie 6 miesięcy.


Więcej informacji znaleźć można w polityce prywatności firmy STRATO AG (strona dostepna w języku niemieckim) - https://www.strato.de/datenschutz/.